Kies voor CDA!

Landelijk maar ook lokaal is het CDA nodig. CDA, recht uit het hart! 

Wil je weten waar het CDA voor staat? Op de landelijke website van het CDA vind je alle informatie over de uitgangspunten en het 'fundament' van het CDA.  Lees meer

Wil je lid worden van het CDA of op een andere manier een bijdrage leveren aan het CDA, neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met enthousiaste mensen van alle leeftijden die mee willen denken en praten of gewoon praktisch willen ondersteunen. Lees meer

Bijdrage CDA Beleidsplanvergadering 8 november 2016
8 november 14:00 uur

Bijdrage CDA Beleidsplanvergadering 8 november 2016

In de Perspectiefnota is het beleidsplan van 2017 al bepaald ingekaderd. Maar in een half jaar kan de situatie ook voor Smallingerland aanzienlijk veranderen. Opvallend is dat de financiën verder verbeteren en dat het beoogde terugvalpakket waarop het CDA eerder al kritisch was, mede door de aanname door de Raad van onze motie op besteding van het sociaal domein binnen de rijksbudgetten, niet door hoeft te gaan. Wij zijn daar oprecht optimistisch voor de toekomst over.

Lees meer
Spoeddebat over fouten college bij informeren Raad over grondprijzen
21 september 14:43 uur

Spoeddebat over fouten college bij informeren Raad over grondprijzen

Met dit debat op initiatief van het CDA roepen wij het college ter verantwoording over de verlaging van de kavelprijzen voor woningbouw. Zowel over de door het college gevolgde procedure als inhoudelijk over de beslissing zelf.

Het college is onder meer door artikel 160 van de gemeentewet ruim voorzien van bevoegdheden en is weliswaar bevoegd tot het vaststellen van de grondprijzen in haar gemeente. Maar volgens artikel 169 van de gemeentewet is het college vanzelfsprekend ook verantwoording verschuldigd aan de Raad.

Lees meer
CDA vraagt aandacht voor particuliere initiatieven voor woningbouw in de dorpen
14 september 20:38 uur

CDA vraagt aandacht voor particuliere initiatieven voor woningbouw in de dorpen

Gisteravond is in de raad gesproken over de actualisatie van het woonbeleid en het woningbouwprogramma. De actualisatie gebeurt aan de hand van woningmarktontwikkelingen en prognoses voor de woningbehoefte. Actualisatie is nodig omdat er meer woningbouwplannen zijn dan de verwachte woningbehoefte.

Lees meer
CDA vraagt spoeddebat aan over grondprijzen
14 september 20:07 uur

CDA vraagt spoeddebat aan over grondprijzen

Het college van Smallingerland moet zich binnenkort in een spoeddebat opnieuw verantwoorden over de verlaging van de grondprijzen. Het debat is gepland voor dinsdagavond 20 september om 19.30.

Oppositiepartijen CDA, Eerste Lokale Partij (ELP), VVD en Smallingerlands Belang hebben de extra vergadering dindsagavond aangevraagd bij burgemeester Tjeerd van Bekkum. Dit naar aanleiding van de raadsvergadering van twee weken geleden waarin wethouder Nieske Ketelaar namens het college excuses aanbood voor het achterhouden van informatie over de verlaging van grondprijzen.

Lees meer
CDA stelt vragen over arbitragezaak Lawei
13 september 19:51 uur

CDA stelt vragen over arbitragezaak Lawei

Op 30  september 2014 heeft de meerderheid van de Raad  uiteindelijk haar steun uitgesproken  aan het college om een extra subsidie van 3,725 miljoen uit te keren aan de Lawei omdat zij  als opdrachtgever geen vertrouwen meer had in de aannemer en het contract heeft laten ontbinden.
Deze  extra subsidie was nodig om de vernieuwbouw van de Lawei met andere aannemers af te maken.
In de arbitrageprocedure die volgt op de buitenrechtelijke ontbinding is door de Lawei een vergoeding  geclaimd van van Norel voor de afbouwkosten. De uitkomst van deze procedure is van groot belang, niet alleen voor de portemonnee van de gemeente, maar ook als input voor de finale beoordeling van het bestuurlijke proces om de vernieuwbouw van de Lawei heen.

Lees meer
CDA in de gemeente Smallingerland

Het CDA in de gemeente Smallingerland is al jaren een van de grootste politieke partijen in Smallingerland. Sinds de verkiezingen van 2014 zit het CDA in de oppositie.

Lees meer

CDA Smallingerland

CDA Smallingerland is een politieke partij die zich met eigen lokale stijl en visie wil inzetten voor de belangen van de inwoners van Smallingerland. Op deze site vindt u informatie en leest u steeds het laatste lokale politieke nieuws van onze partij.

Lees meer
Uw mening
CDA Smallingerland organiseert regelmatig politieke cafés over verschillende onderwerpen. Waarover zou u met het CDA in gesprek willen gaan?

Fractie:

Jan GroenKarin van der VeldeCorrie PonneAlbrecht KokDouwe Hiemstra

Bestuur:

Jan PloegWim EileringDurkje Groen-TammingaArjan Wesseling