Gemeente Smallingerland

Welkom op de website van het CDA in Smallingerland. Wij zijn een lokaal onderdeel van de landelijke politieke partij het Christen Democratisch Appel. 

Het CDA in de gemeente Smallingerland is al jaren een van de grootste politieke partijen en zit sinds de verkiezingen van 2014 in de oppositie. Het CDA heeft 5 zetels in de gemeenteraad. De leden van de CDA fractie komen uit de hele gemeente en uit diverse hoeken van de samenleving. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze het beste voor alle dorpen in Smallingerland willen. En daar willen ze de komende jaren hun best voor doen.

Heeft u een onderwerp dat u graag met de fractie in Smallingerland wilt bespreken? Zeer regelmatig ontvangt de fractie ondernemers, organisaties, verenigingen of individuele burgers tijdens een vergadering op dinsdagavond. Wilt u ook eens onze gast zijn? Neemt u dan contact op met onze secretaris Karin van der Velde op karinvandervelde-ronda@hetnet.nl

Onze agenda
  • Aankomende activiteiten

    Geen activiteiten.

Nieuws
De fractie
jan-groen

Jan Groen

Fractievoorzitter

karin-van-der-velde

Karin van der Velde-Ronda

Vice-fractievoorzitter

albrecht-kok

Albrecht Kok

Raadslid

douwe-hiemstra

Douwe Hiemstra

Raadslid

Het bestuur

CDA Smallingerland is een actieve politieke partij en belangrijk in de lokale verhoudingen van de gemeente Smallingerland.
De leden en sympatisanten van deze partij willen zich, geinspireerd door het Evangelie, inzetten voor een samenleving van vrede, solidariteit, recht en duurzaamheid.

De afdeling kent een bestuur en een algemene ledenvergadering. De belangrijkste taak van het bestuur is het zorgdragen voor een goede organisatie van de plaatselijke afdeling en het voorbereiden van besluiten die op de ledenvergaderingen genomen worden. Het bestuur bepaalt verder de onderwerpen waarover partijbreed gediscussieerd wordt en de onderwerpen van de ledendebatten. Tot slot is het

bestuur verantwoordelijk voor de samenstelling van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkieizngen en voert de partijvoorzitter namens het bestuur ook functioneringsgesprekken met de CDA- wethouder en de CDA-gemeenteraadsleden.

Er wordt periodiek een nieuwsbrief uitgegeven dat zo”n 4 keer per jaar verschijnt. De nieuwsbrief is ook te downloaden via deze website. Verder organiseert CDA Smallingerland met regelmaat een politiek cafe waar actuele politieke onderwerpen aan bod komen.

Voor inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. En we hopen natuurlijk dat u ook lid wordt van onze partij om mee te helpen met het besturen van de gemeente Smallingerland.

Onze nieuwsbrief